info, råd og tips til at bestå teoriprøven

Info om teoriprøve ( se tips til at bestå længere nede på siden)

​Du kan tidligst gå til teoriprøve en måned før man fylder 17 år.


* Øve dig til du har under 3 fejl. dette anbefales (kræves at der øves i god tid)

Man kan handle, Man kan træne, man kan øve sig til mester.

* Kom til prøvestedet i god tid 

*Vigtigt Husk Dit Gyldigt Id: Gyldigt pas eller   

Se vejledningen på bagsiden af ansøgning om kørekort.

Husk alle papir:

-Ansøgning om kørekort med billede ( altid )

-Kørelærers lektionsplan  (kun almindelig elev)

(Ikke dit førstehjælpsbevis eller evt. forældresamtykke – det er allerede godkendt)


Prøvelokalet lukkes ved mødetid, så kom derfor i god tid ! De elever der møder for sent og efter prøven er begyndt, kan ikke få adgang til prøvelokalet og må have en ny tid med nyt gebyr.


Du skal også betale et nyt prøvegebyr hvis du fremmøder uden dine papir er i orden, bl.a skal du kunne fremvise gyldigt Id.

​Se priser her


Efter Teoriprøven Kontakt din kørelærer og planlæg det videre forløb.

Det er vigtigt du tage alle papir med til Grøn Køreskole igen. f.eks. Næste, Teori, kørelektion eller Køreteknisk anlæg. Evt . Sammen med udleveret teoribog + evt. andet udleveret hjælpe materiale.

Hvis dine papir glemmes vil du blive afvist, mod betaling for bookning af spildt tid og ekstra mere arbejde!

Det kan desværre også ske At teoriprøve ikke beståes, så koster nyt prøvegebyr 1000 kr. Og der tages 150 kr. for ny booking af teoriprøven.

 


Start af den rigtige teoriprøve:

Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time.

​Det er kun prøvesagkyndige og aspiranter, som har adgang til prøvelokalet under prøven.

Prøven er skriftlig (man skal sætte et X) den varer ca. ½ time, og ​Ingen brug af hjælpemidler.

Du vil få vist 2 prøve billeder før selve teoriprøvens start. så man kan få ro på nerverne.


Du får tydeligt at vide, hvornår prøven begynder og slutter.

​Der udleveret et afkrydsnings skema til besvarelse af billedeserien og spørgsmål, du skal enten svare ja eller nej til spørgsmålene, som passer til hvert billede.

Du vil få forevist en billedeserie på 25 billeder, spørgsmålene er indtalt på et lydbånd, og der vil være fra 2 til 4 spørgsmål til hvert billede.


Når du er færdige med teoriprøven:

Der kan også godt gå en halv time inden man får svarene. Prøven bedømmes af den motorsagkyndige efter færdselstyrelsens rette-skema.

Resultatet af prøven skal, så vidt det er muligt, straks meddeles efter prøven. Teoriprøven gælder i 12 måneder.

Du må have op til 5 fejl - har man over 5 fejl er man ikke bestået og må op til en ny prøve.

De elever, der ikke har bestået, skal have oplyst hvilke emner i undervisningsplanen, der er fejlagtige eller utilfredsstillende.​​

Bliv helt klar til dine teoriprøve

råd og tips til at bestå teoriprøven

Når der kommer et nyt billede.

Du kommer kørende, pludselig fryser billedet og der spørges "Hvordan vil du fortsætte her?"

​Det kan også være, at der bliver spurgt ind til en lovregel. f.eks parkering, lys eller alkohol.

For at være sikker på at bestå skal du øve disse sanser:

Hvor hurtigt kører du?

Du skal altid køre med den højest tilladte og forsvarlige hastighed. Det kan også være at du ser en advarselstavle med glatføre, så skal du nedsætte hastigheder hvis der er vand på vejen. Men ikke nødvendigt hvis vejen er helt tør.

Det kan også være, at du får at vide, at du kører 50 km/t på en vej, hvor du må køre 80 km/t, så har du allerede sat farten ned. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et sving,

Bremse eller standse?

Bremse og standse er ikke det samme. Når du bremser, nedsætter du farten ved at træde på bremsepedalen.

Når du standser, træder du på bremsepedalen indtil bilen holder stille.

Overhaling?

"Du er ved at indhente bilen foran, der kører langsomt"

Så må du køre hurtigt og hvis der er fri overhalings strækning, skal du overhale med det samme. Men pas på forhindringer f.eks. bagfrakommende, modkørende, forbud mod overhaling. Hvis du IKKE overhaler bilen med det samme, skal du bremse ned til lavere hastighed.

Vær særlig opmærksom på "de rigtige forhold"?

Du skal være særlig opmærksom på forhold der har betydning for din kørsel de næste 2-3 sekunder frem. Hvis du bremser for noget vigtigt f.eks. en jernbaneoverskæring eller en person som vader ud foran dig. Så skal du ikke være særlig opmærksom på de andre forhold som også er på et billede, typisk ting langt fremme i billedet (4-8 sek).

Altså forhold efter det du lige har bremse ned for. er ikke vigtigt lige nu.

Se og lyt godt efter?

Du skal sætte igang, skifte vognbane eller lignende. I sidespejlet kan du se, at der er f.eks er frit bagude. Det du konstaterer, afgør hvad du skal gøre nu:

Du for af vide:

• Der er ingen kørende bagude

Så er der frit bagud, og så er det fordi du allerede har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, hvis forholdende i øvrigt er ok.

Nyt billede og spørgsmål:

• Du får ikke noget at vide om bagfra kommende

Så skal du ikke udføre manøvren med det samme. Du skal jo først orientere dig ved at se bagud og afdække den "blinde vinkel".

Nyt billede og du kan se:

• At der ikke frit bagude i sidespejlet

​Så skal du normalt ikke sætte igang eller skifte bane. medmindre at bilen er meget langt bagud, Eller i køre samme hastighed.Andre forhold om bilen, kørekort, alkohol mm

Du er huske fakta om bilens længe, højde, hvornår langt gods skal afmærkes. og hvor mange pasgagere der må medbringes i en bil (stor bil)

Du skal vide hvad et kørekort kat. b giver føreren ret til at betjene, bilens højst tilladte totalvægt og hvilken størrelse påhængsvogn der må køres med.  

Dertil skal du kunne huske promillegrænser og hvornår man bliver straffet. ​

I tvivl om svaret

Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede.

Der er mindst 50% sandsynlighed for, at dit kryds er sat rigtigt. 

Bruger du for lang tid på et spørgsmål, kan det påvirke din videre besvarelse negativt p.g.a tidspres. 

Sig ikke dig selv imod

Der findes spørgsmål i teoriprøven hvor du nemt kan komme til at modsige dig selv.​

Hvis du f.eks svarer JA til at fortsætte med uændret hastighed, så skal du svare NEJ til at flytte foden til bremsen. Hvis du flytter foden til bremsen fortsætter bilen naturligvis ikke med uændret hastighed.

​Hvis du svarer NEJ til at skifte bane, skal du svare JA til at holde din bane. Det er jo konsekvensen af, at du ikke skifter bane.

Simple lette spørgsmål

Mange af teoriprøve-billederne er enkle, og spørgsmålene lette at svar ja eller nej til. Måske for nemme eller så simple, at du måske taber koncentrationen. Pas på du ikke begynder at lede efter et problem, som ikke er der. Nogle gange er det bare nemt. Fire gange JA kan shagtens visse sig at være tilfældet, men lyder spørgsmålene for underlige eller for overraskende, så er svaret ofte et NEJ. 

Svar med det samme

Når du øver dig, så prøv at svare med det samme. Undgå at bruge for lang tid på et spørgsmål. Sæt dit kryds, også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du, hvad du skal rettes. Men gør det hurtigt, for det er vigtigt du er klar til næste billede.

Hvis du synes, du har for mange fejl, og har svært ved teoriprøven. Så er det fordi du ikke har øvet nok. Prøv at øve på nogle flere teoriprøver efter at have læst dette "Grøn Køreskoles gode råd og tips til at bestå teoriprøven"

Fortæl venligst hvis du ikke føler dig klar nok til din prøve, så vi sammen kan gøre noget ved det. Grøn Køreskole vil gerne hjælpe dig.

​​

Målet er, at du skal bestå.

​Med venlig hilsen

Grøn Køreskole

Leander Kokspang​

Kan du dokumentere særlige problemer som med at aflægge skriftlig teoriprøve, kan du aflægge en speciel prøve, f.eks personer med: 

Ordblinde tællere ikke med som særlige problemer.  

teoriprøven vil i så fald foregå således: 

- Den sagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Det er de samme spørgsmål + billeder som i den almindelige teoriprøve.(Ordblindhed er ikke grund nok til at få specialprøve...)

Har man behov for tolk, skal man selv betale for tolken.