Growing trees Network

Growing trees Network​

​Din tilmelding planter et træ.

Hver kørekort donerer automatisk et træ gennem Growing Trees Network (GTN), iværksat af ildsjæle. Grøn Køreskole har været med fra starten. fra efteråret 2012 begyndte Grøn Køreskole at plante et træ for hver elev som har valgt at tage sit kørekort her på køreskolen. Det har fra start været en kæmpe succes, og bl.a været en afgørende faktor når eleven skulle træffe sit valg af køreskole. Vi har nu på denne måde siden år 2012 doneret 890 træer i samarbejde med Growing Trees Network Foundation (opdateret 17/08-2022). Som planter træer i Danmark. De nye bilister har alle i dag et fysisk bevis på et kørekort, ikke bare et almindeligt kørekort. Men et Grønt Kørekort der er gennemført CO2 neutralt. Et træ et fysisk og konkret bevis som står i mange år, og binder og omdanner CO2.

Grøn Køreskole siger tak til sine elever og tak til Growing Trees Network.

Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er plantning af træer til:

  • Sikring af rent drikkevand.

  • Reduktion af CO2.

  • Skabelse af nye rekreative områder til gavn for natur, dyr og mennesker.

  • Klimasikring af byer - modvirke hurtig afstrømning af nedbør.

Growing Trees Network gør det muligt for borgere, foreninger, fonde, organisationer

og virksomheder, at bidrage til rejsning af fredskov i Danmark via donationer.