Generhvervelse 

af kørekort 

Grøn Køreskole tilbyder:

Hurtigt, billigt og diskret generhvervelse af kørekort.,


TEORI: Du behøver kun at komme på køreskolen en gang, for at få udleveret teori-cd / kode til PC og evt. en teoribog.

​(Ved kontrollerende køreprøve f.eks. betinget frakendelse eller kørselsforbud er det en fordel at have printet indkaldelse med)


Som noget nyt vil jeg tilbyde at komme forbi dig med div. teorimateriale med din hjemardresse.


PRAKTIK: Køretimer når det passer dig, f.eks lige op til køreprøven. Det er muligt med den lokale kørelærerforening på fyn www.FFK.nu at finde en kørelærer som kan hjælpe dig.  ( Kørelærer Leander Kokspang arbejder fuld tid hos AMU-Fyn)


kontakt os og aftal et møde, så finder vi ud af hvad der er dit behov:

Kontrollerende køreprøve afholdes ved flg. tilfælde:​

 ( Læs meget mere længere nede på siden)

Kontakt os og hør mere på telefon 20 10 38 25, e-mail leanderk@live.dk

Prisliste hos Grøn Køreskole pr. 1/1-2024

Teoridel med oprettelse:  Lokalet i Haarby eller Hjemmeadresse i Korup 

1800 Kr.​

(Ca. 30-40 min) 

Dvs. møde efter kl.15.30 eller i weekends med gode råd, lån af adgang til gennemprøvet prøvesystem evt. teoribog, udlevering af køreprøveplan med 12 grønne råd, oprettelse hos køreprøvebooking, tjek af papir mm. + "senere" bestilling af teoriprøve når du føler dig klar.

Obs. Under oprettelse på køreprøvebooking er det en fordel at betale dit Prøvegebyr på  1.170 kr.  med det samme.

Du kan komme til teori i Haarby eller Korup så tit du vil. 

Teoridel: ODENSE hjemmeservice 

+200 kr.

I Odense vil jeg tilbyde at komme forbi din hjemadresse og holde mødet

( selvfølgelig diskret) 

1 til 1 undervisning med Kørelærer    ( 45 min-60 min ) Haarby eller Korup

550 kr.

Der tages  teoriprøve + gennemgang af 25 billeder med en kørelærer der giver gode råd og tips

Det kan godt betale sig !  

Undervisningen kan købes af alle der føler sig usikker inden teoriprøve.

I Odense vil jeg tilbyde at komme forbi din hjemadresse og holde mødet (+200 kr.)

Booking af teoriprøve: (Gives gratis til kunder der  har købt vores fordelagtige teoridel)

250 kr.

​Booking af teoriprøve kan også gøres hos et borgerservice center.

Bestilling af Køreprøve:

250 kr.

Opkald, mail plus booking i kalender.

Gives til gratis kunder der har købt vores fordelagtige teoridel

Kørelektion (45 - 60 min) der køres hverdage efter kl.15.30 eller i weekends 

600 kr

Obs! Hos Grøn Køreskole får du grønne råd med på vejen - det betaler sig!


Det er også muligt med den lokale kørelærerforening på fyn www.FFK.nu at finde en kørelærer som kan hjælpe dig med kørelektion.  ( Kørelærer Leander Kokspang arbejder fuld tid hos AMU-Fyn)

Leje af skolevogn til afvikling af køreprøve 

600 kr.


Det er også muligt med den lokale kørelærerforening på fyn www.FFK.nu at finde en kørelærer som kan hjælpe dig med køreprøve.  ( Kørelærer Leander Kokspang arbejder fuld tid hos AMU-Fyn)

Hvad er dit behov?

Kontakt: Grøn Køreskole og aftal et møde

kontrollerende køreprøve:

Betinget frakendelse - samlet pris

​Loven kræver, at du består en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Du skal normalt aflægge prøven inden for den tidsfrist, som fastsættes af politiet.

Hav din indkaldelse med til vores møde fra færdselsstyrelsen enten i printet form eller tilsendt til Leanderk@live.dk

Teoriprøven

Grøn Køreskole anbefaler at øve til under 3 fejl på den udleverede teori cd eller online kode. inden du går op til teoriprøven. Jeg har også andet materiale der kan hjælpe dig.

Mulighed for enkel-undervisning med en teoriprøve + gennemgang af 25 billeder med gode råd og tips.

Eller deltage evt. også i evaluerende teoriprøver, sammen med de andre elever (obs. kræver at eleverne er nået så langt i deres forløb og der er plads på holdet)

Køreprøven

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer - selvfølgelig efter dit behov.

Varigheden er typisk 2 x dage af 45-60 min.  ( Jeg går ud fra man endnu har kørekort og køre dagligt) 

1 dag. Du skal køre skolevognen på en bestemt sikker måde, vi kommer rundt i Odense eller Assens på de forskellige steder, som de prøvesagkyndige gerne vil forbi bl.a højre vigepligt, Derefter skal vi gennemgå lovkrav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.


På køreprøvedagen: 1 x 45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par småting.


Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget af politiet. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve. Så vælg din kørelærer med omtanke.

Samlet bud på pris vedr. ovenstående :  "Betinget frakendelse"  3600.- (+ prøvegebyr  1.170.-)

Der betales ved møde 1800 kr. evt også prøvegebyr. 

senere når teoriprøven er bestået, så betales resten inden køreprøve bookes

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends 


Ubetinget frakendelse​ - samlet pris

Loven kræver, at du består en teoriprøve og en praktisk køreprøve også er dit kørekortet i hus. Med mindre der er tale om en frakendelse grundet narko eller spiritus kørsel så læs længere nede

Teori kan anbefales som overstående. Ikke kørelektioner da 2 kørelektioner erfaringsmæssigt ofte er for lidt.  Men vi tager selvfølgelig udgangspunkt i dit behov.


Husk at du skal søge Færdselsstyrelsen om retten til at generhverve. Dvs. at du skal ind på dit lokale Borgerservice Center og aflevere en ansøgning om kørekort. (Ansøgningen kan du få hos grøn køreskole eller borgerservice) Medbring legitimation og et billede af dig selv +  1.170 kr. til prøvegebyret. Prøvegebyret på  1.170 kr. dækker både teori- og køreprøven.

Andet: Havde du kørekort til flere kategorier, f.eks. C "lastbil", A "motorcykel" mm.? ( det bliver lidt langhåret- beklager)

Såfremt du består køreprøven senest ved den 2. prøve og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, generhverver du automatisk de kategorier du havde før frakendelsen.

Består du ikke køreprøven senest ved den 2. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er gået 3 år eller mere, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier du ønsker at generhverve kørekort til. Der skal så også betales prøvegebyr til politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve. Grøn køreskole kan kun hjælpe med kategori B "personbil under 3.500 kg" Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.

Køreprøven

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer - selvfølgelig efter dit behov.

Jeg anbefaler 3 kørelektioner over 2 dage, Med forbehold for at der skal flere kørelektioner til. 

Varighed er typisk 2 x 45 min. Du skal lære at køre skolevognen på en bestemt sikker måde, vi kommer rundt i Odense på de forskellige farlige/forvirrende  steder, som de prøvesagkyndige gerne vil forbi, ud på omfartsvej ring 3, motorvej, højrevigepligt, dobbeltrettet cykelsti mm. Derefter skal vi gennemgå lovkrav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.


På køreprøvedagen: 1 x 45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par småting. 


Samlet bud på pris som ovenstående "Ubtinget frakendelse" 4200.- (+ prøvegebyr 890.-)

Der betales ved møde 1800 kr. evt også prøvegebyr. 

senere når teoriprøven er bestået, så betales resten inden køreprøve bookes

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends 

Kørselsforbud / særlig køreundervisning (gives til nye billister) - samlet pris

Hav din indkaldelse med til vores møde fra Færdselsstyrelsen/Politiet enten i printet form eller tilsendt til Leanderk@live.dk

Lovens krav til undervisning:

8 lektioner teoriundervisning (Trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej, særlige risikoforhold.)

8 lektioner manøvre på vej


Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage. Der kan først bestilles den kontrollerende køreprøve, når du har gennemført alt undervisningen.

Når ansøgningen indleveres til kommunen med henblik på godkendelse eller berammelse af kontrollerende køreprøve, skal ovenstående være opfyldt :

Herefter bestå en teori- og praktisk køreprøve

Samlet bud på pris vedr: Kørselsforbud krav om undervisning 6400 kr. (+ prøvegebyr 1000.- + leje af skolevogn 600.-)

Køre i hverdage (kørlærer Javed) og efter kl.15.30 eller i weekends (Kørelærer Leander)


Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i Alkohol ,Narko og Trafik. (ANT-kurset) i stedet for særlig køreundervisning 

Du kan først bestille den kontrollerende køreprøve, når du har gennemført ANT-kurset

Herefter aflægges en teori- og praktisk køreprøve.

Samlet bud på pris vedr: Kørselsforbud med krav om ANT-kursus 3000 kr. (+ prøvegebyr 890.- + ANT-kursus 3200.-)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends 

Helbredsmæssig køretest

Grøn Køreskole anbefaler et par opfriskende køretimer.

Konsekvensen af at ikke bestå en køretest er indkaldelse til en kontrollerende teori- og praktisk prøve, hvor kravene er en del svære.

Samlet bud på pris vedr:  Helbredsmæssig køretest.  2500.- ( 2 x kørelektioner, booking af køretest, leje af skolevogn)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends 

Ring for yderligere oplysninger.

Fornyelse af kørekort

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt. Du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort INDEN udløbsdatoen.

Disse dokumenter skal normalt medbringes: -Dit kørekort -Foto -Lægeattest 

Er du en af dem som har glemt at fornyelse dit kørekort og er der gået mere end 3 år skal du aflægge en kontrollerende køreprøve. '

Se Grøn Køreskoles fremgangsmåde som beskrevet ovenfor i afsnit kontrollerende køreprøve/betinget frakendelse

Samlet bud på pris vedr:  3600.-  ( Teorimøde, 2 x kørelektioner, booking og godkendelse af kontrollerende køreprøve, leje af skolevogn)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends 

Ring for yderligere oplysninger.

Alkohol, Narko og Trafik ( ANT-Kursus)

Tilmelding og oplysning om kursusstart:

http://antk.dk/

Telefon 76 63 10 70 (hverdage kl. 9.00-14.00) 

E-mail ant-kurser@rsyd.dk


Hvornår kan jeg starte på ANT kursus?

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet må du tidligst påbegynde kurset 3 måneder før din frakendelsesperiode udløber

Hvis du har fået en betinget frakendelse af kørekortet kan du starte på første ledige kursus.

Hvis du har fået et kørselsforbud af kørekortet skal afgørelsen om kørselsforbud være endelig færdig/afsluttet før kurset kan påbegyndes.

Bemærk: Du kan ikke blive tilmeldt teoriprøve eller den praktiske prøve før du har gennemført ANT kursus.

Hvad koster det?

Kurset koster 3.200,- kr. og prisen er gældende for hele landet.


Om kursusbeviset:

Såfremt kursusgebyret er indbetalt, udleveres kursusbeviset på sidste modul af ANT kurset.

Beviset skal afleveres ved tilmelding til teori- og køreprøve.

Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve højst være ét år gammelt.


Der kan være krav om alkolås - læs mere om alkolåsordning på www.alkolaas.dk