Generhvervelse

af kørekort

Grøn Køreskole tilbyder:

Hurtigt, billigt og diskret generhvervelse af kørekort.


TEORI: Du behøver kun at komme på køreskolen en gang, for at få udleveret teori-cd og evt. en teoribog.

Som noget Nyt vil jeg tilbyde at komme forbi med div. teorimatralle på din hjemadresse.


PRAKTIK: Køretimer når det passer dig, f.eks lige op til køreprøven.


kontakt os og aftal et møde, så finder vi ud af hvad der er dit behov:

Kontrollerende køreprøve afholdes ved flg. tilfælde:​

  • Betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten

( Læs meget mere længere nede på siden)

  • Efter kørselsforbud
  • Begrundet tvivl om førerens kørefærdighed / manglende kendskab til færdselsregler ell. forståelse for hensyn til andre trafikanter

Kontakt os og hør mere på telefon 20 10 38 25, e-mail leanderk@live.dk eller udfyld vores formular her.

Prisliste hos Grøn Køreskole pr. 01/11-2019

Teoridel med oprettelse: Lokalet i Haarby eller Hjemmeadresse i Korup

1500 Kr.​

(Ca. 30-40 min)

Dvs. møde efter kl.15.30 eller i weekends med gode råd, lån af 2 x teori cd'er eller adgang til prøvesystem evt. teoribog, udlevering af køreprøveplan med 12 grønne råd, oprettelse hos køreprøvebooking, tjek af papir mm. + "senere" bestilling af teoriprøve når du føler dig klar.

Obs. Under oprettelse på køreprøvebooking er det en fordel at betale dit Prøvegebyr på 890.- med det samme.

Du kan komme til teori i Haarby så tit du vil.

Teoridel: ODENSE hjemmeservice

+200 kr.

I Odense vil jeg tilbyde at komme forbi din hjemadresse og holde mødet

( selvfølgelig diskret)

1 til 1 undervisning med Kørelærer ( 45 min-60 min )

500 kr.

Der tages teoriprøve + gennemgang af 25 billeder med en kørelærer der giver gode råd og tips

Det kan godt betale sig !

Undervisningen kan købes af alle der føler sig usikker inden teoriprøve.

I Odense vil jeg tilbyde at komme forbi din hjemadresse og holde mødet (+200 kr.)

Booking af teoriprøve: (Gives gratis til kunder der har købt vores fordelagtige teoridel)

200 kr.

​Booking af teoriprøve kan også gøres hos borgerservice.

Bestilling af Køreprøve:

100 kr.

Opkald, mail plus booking i kalender.

Gives til gratis kunder der har købt vores fordelagtige teoridel

Kørelektion (45 - 60 min) der køres hverdage efter kl.15.30 eller i weekends

600 kr

Obs! Hos Grøn Køreskole får du grønne råd med på vejen - det betaler sig!

Leje af skolevogn til afvikling af køreprøve

600

Hvad er dit behov?

Kontakt: Grøn Køreskole og aftal et møde

Betinget frakendelse

​Loven kræver, at du består en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Du skal normalt aflægge prøven inden for den tidsfrist, som fastsættes af politiet.

Teoriprøven

Grøn Køreskole anbefaler at øve til under 3 fejl på den udleverede teori cd eller online kode. inden du går op til teoriprøven. Jeg har også andet matralle der kan hjælpe dig.

Mulighed for enkel-undervisning med en teoriprøve + gennemgang af 25 billeder med gode råd og tips.

Eller deltage evt. også i evaluerende teoriprøver, sammen med de andre elever (obs. kræver at eleverne er nået så langt i deres forløb)

Køreprøven

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer - selvfølgelig efter dit behov.

Varigheden er typisk 2 x dage af 45-60 min. ( Jeg går ud fra man endnu har kørekort og køre dagligt)

1 dag. Du skal køre skolevognen på en bestemt sikker måde, vi kommer rundt i Odense på de forskellige steder, som de prøvesagkyndige gerne vil forbi bl.a højrevigepligt, Derefter skal vi gennemgå lovkrav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.


På køreprøvedagen: 1 x 45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par småting.


Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget af politiet. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve. Så vælg din kørelærer med omtanke.

Samlet bud på pris vedr: Betinget frakendelse tekst. 2400.- (+ prøvegebyr 890.-)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends

Ubetinget frakendelse​

Loven kræver, at du består en teoriprøve og en praktisk køreprøve også er kørekortet i hus. Med mindre der er tale om en frakendelse grundet Narko eller spiritus kørsel (læs længere nede)

Teori kan anbefales som overstående. Ikke kørelektioner da 2 kørelektioner erfaringsmæssigt ofte er for lidt. Men vi tager udgangspunkt i dine behov.


Husk at du skal søge politiet om retten til at generhverve. Dvs. at du skal ind på Borgerservice og aflevere din ansøgning om kørekort. (Ansøgningen kan du få hos grøn køreskole eller borgerservice) Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr til prøvegebyret. Prøvegebyret på 890,00 kr. dækker både teori- og køreprøven.

Andet: Havde du kørekort til flere kategorier, f.eks. lastbil, motorcykel mm.?

Såfremt du består senest ved den 2. prøve og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, generhverver du automatisk de kategorier du havde før frakendelsen.

Består du ikke senest ved den 2. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er gået 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier du ønsker at generhverve kørekort til. Der skal så også betales prøvegebyr til politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve. Grøn køreskole kan kun hjælpe med kat.b personbil under 3.500 kg. Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.

Køreprøven

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer - selvfølgelig efter dit behov.

Jeg anbefaler 3 kørelektioner over 2 dage, Med forbehold for at der skal flere kørelektioner til.

Varighed er typisk 2 x 45 min. Du skal lære at køre skolevognen på en bestemt sikker måde, vi kommer rundt i Odense på de forskellige farlige/forvirrende steder, som de prøvesagkyndige gerne vil forbi, ud på omfartsvej ring 3, motorvej, højrevigepligt, dobbeltrettet cykelsti mm. Derefter skal vi gennemgå lovkrav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.


På køreprøvedagen: 1 x 45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par småting.


Samlet bud på pris vedr: Ubtinget frakendelse tekst. 3000.- (+ prøvegebyr 890.-)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends

Alkohol, Narko og Trafik ( Det ANT-Kursus)

Tilmelding og oplysning om kursusstart:

Kontakt: Vivi Dixen Eggert.

Tlf.: 76 63 10 48 eller mail: Vivi.Dixen.Eggert@regionsyddanmark.dk


Læs mere på; regionsyddanmark.dk/wm244803

Hvornår kan jeg starte på ANT kursus?

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet må du tidligst påbegynde kurset 3 måneder før din frakendelsesperiode udløber

Hvis du har fået en betinget frakendelse af kørekortet kan du starte på første ledige kursus.

Hvis du har fået et kørselsforbud af kørekortet skal afgørelsen om kørselsforbud være endelig færdig/afsluttet før kurset kan påbegyndes.

Bemærk: Du kan ikke blive tilmeldt teoriprøve eller den praktiske prøve før du har gennemført ANT kursus.

Hvad koster det?

Kurset koster 3.200,- kr. og prisen er gældende for hele landet.


Om kursusbeviset:

Såfremt kursusgebyret er indbetalt, udleveres kursusbeviset på sidste modul af ANT kurset.

Beviset skal afleveres ved tilmelding til teori- og køreprøve.

Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve højst være ét år gammelt.

Kørselsforbud / særlig køreundervisning (gives til nye billister)

​Når ansøgningen indleveres til kommunen med henblik på godkendelse eller berammelse af kontrollerende køreprøve, skal følgende være opfyldt :

Lovens krav til undervisning:

8 lektioner teoriundervisning (Trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej, særlige risikoforhold.)

8 lektioner manøvre på vej


Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage. Der kan først bestilles den kontrollerende køreprøve, når du har gennemført alt undervisningen.

Herefter bestå en teori- og praktisk køreprøve

Samlet bud på pris vedr: Kørselsforbud krav om undervisning 5000 kr. (+ prøvegebyr 890.- + leje af skolevogn 600.-)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends

Eller

Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et kursus i Alkohol ,Narko og Trafik.


Kursus i Alkohol, Narko & Trafik ( Det gamle A/T-kursus)

Har du fået et kørselsforbud, en betinget eller en ubetinget frakendelse af kørekort på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et ANT-kursus.

Du kan først bestille den kontrollerende køreprøve, når du har gennemført ANT-kurset

Herefter bestå en teori- og praktisk køreprøve.

Samlet bud på pris vedr: Kørselsforbud med krav om ANT-kursus 2400 kr. (+ prøvegebyr 890.- + ANT-kursus 3200.-)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends

Helbredsmæssig køretest

Grøn Køreskole anbefaler et par opfriskende køretimer.

Konsekvensen af at ikke bestå en køretest er indkaldelse til en kontrollerende teori- og praktisk prøve, hvor kravene er en del svære.

Samlet bud på pris vedr: Helbredsmæssig køretest. 2500.- ( 3 x kørelektioner, booking af køretest, leje af skolevogn)

Køre efter kl.15.30 Hverdage eller i weekends

Ring for yderligere oplysninger.